A N U N Ț

În conformitate cu Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu completările și modificările ulterioare și a Ordinului nr. 5138 din 15 decembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual, în data de 25.04.2018, orele 09.00, la Școala Gimnazială Vulcan are loc examenul de promovare în funcția de INFORMATICIAN , gradul I – S, a dlui. Andrei Iulian. Examenul va consta în probă scrisă având următoarea tematică și bibliografie :

TEMATICĂ :

  • Calculatoarele personale – arhitectură, componente, caracteristici periferice, diagnosticare defecte, instalări, configurări stații de lucru și imprimante ;
  • Sisteme de operare : Windows 7, Windows 10, Windows Server
  • Rețele de comunicații, administrarea rețelelor, securitatea acestora ;
  • aEL ;
  • pagini web
  • Microsoft Office ;

BIBLIOGRAFIE :

  • Tanenbaum A.S., Organizarea structurală a rețelelor ;
  • Tanenbaum A.S., Rețele de calculatoare
  • Dadarlat V.T., Rețele de calculatoare – de la cablare la interconectare
  • Documentații de pe site-urile: http://portal.edu.ro , https://office.microsoft.com