afis after school finalÎn perioada septembrie – noiembrie 2015, la Școala Gimnazială Vulcan se desfășoară proiectul “Educația în comunitate – Drum cu prioritate! “ – POSDRU/188/2.2/S/156054, partenere fiind la nivel central Inspectoratele Școlare Județene Brașov și Tulcea.

OBIECTIVELE PROIECTULUI :
– creşterea gradului de conştientizare privind importanţa educaţiei pentru dezvoltarea comunităţilor în ansamblul lor.
– Reducerea abandonului şcolar la nivelul judeţelor Tulcea si Braşov, prin dezvoltarea unor măsuri educaţionale adaptate de intervenţie în 16 comunităţi identificate.

Proiectul va genera beneficii pe termen lung prin creşterea nivelului de educaţie în comunităţile vizate din cele două judeţe, prin creşterea gradului de integrare socială a membrilor acestora şi prin sporirea şanselor de integrare pe piaţa muncii.

GRUPUL ȚINTĂ :
– Persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – măsuri preventive de părăsire timpurie a şcolii
– Participanţi la programe de educaţie de tip „A doua şansă”

O parte componentă a proiectului o constituie programul ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ ! De acest program beneficiază un număr de 60 de elevi, selecționați în baza unor criterii stabilite prin proiect, repartizați în 3 grupe de câte 20 de elevi grupați pe niveluri de studii.

In data de 07.09.2015, a avut loc deschiderea oficială a programului, în prezența elevilor beneficiari, profesorilor ce predau in acest proiect și a direcțiunii școlii.
Programul  va fi tot zilnic (2 ore), dar la ore stabilite funcție de programul orar al elevilor beneficiari.

ACTIVITĂȚI CE SE VOR DESFĂȘURA ÎN CADRUL PROGRAMULUI ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ :

– Activități nonformale ;
– Aprofundarea competențelor de limba română și engleză ;
– Competențe matematice și digitale (TIC) ;
– Activități recreative muzică și mișcare

RESURSA UMANĂ :
Echipe de câte 2 cadre didactice calificate :
– Limba română și engleză/franceză : prof. Oprea Nicoleta și Șerban Bianca/Schiopu Adina
– Matematică și TIC : prof. Boer Milena si Urduzan Sever
– Muzică și mișcare : prof. Lucaci Sergiu și Mihai Iosif Donatian