logio civisPROIECT CIVIS – Corelarea Învățării pentru Viață cu Integrarea Socio-educativă – CIVIS