Carte simpozion an II ERASMUS

 

 

 


Rezultatele finale ale concursului de selectie a cadrelor didactice (mobilitati Spania, Italia) (1)

Rezultate selecție cadre didactice – mobilități Spania și Italia

proces verbal selectie cursuri Italia.Spania

 


Documente mobilitati Erasmus - Spania, Italia
ANUNȚ DE SELECȚIE CADRE PARTICIPANTE - SPANIA, ITALIA
CamScanner 04-11-2022 22.24
CamScanner 04-11-2022 22.23

Rezultate selectie dosare cadre didactice in vederea participarii la activitatea de mobilitate din cadrul proiectului Erasmus+ : activitatea de job shadowing (Turcia) si cursul “Time to act – Non formal education throigh in&outdoor methods to empower students active participation (Portugalia)

CamScanner 04-05-2022 13.00

Documente inscriere Erasmus+


ANUNȚ selectie cadre didactice Portugalia ANUNȚ selectie cadre didactice Turcia MX-M266N_20220316_123735 MX-M266N_20220316_123805

 


Școala Gimnazială Vulcan lansează apelul pentru înscrierea elevilor la activitatea de mobilitate pentru elevi, parte a activităților cuprinse în proiectul Erasmus+ pentru care s-a obținut finanțare. Această mobilitate se va desfășura în perioada 11-15 aprilie 2022, în Germania, Leipzig, cu un număr de 9 elevi participanți.

IMPORTANT:
Prezentul anunț vizează doar elevii claselor a VIII-a de la Școala Gimnazială Vulcan.

În vederea înscrierii, elevii doritori vor preda dnei profesor Pușcariu Diana, în perioada 17-21 ianuarie 2022, dosarul de candidatură care va conține:
1. Cerere de înscriere adresată Comisiei de selecție
2. Copii xerox după cărţile de identitate ale părinţilor/tutorelui legal;
3. Copie după certificatul de naştere (elevi);
4. Formular de preînregistrare în limba engleză;
5. Declaraţie prelucrare date personale
6. Acordul părinţilor/tutorelui legal de participare a elevului la proiect
7. Declaraţie de conformitate
8. Recomandare din partea dirigintelui clasei care va conține: situația la învățătură şi disciplină, motive ce îl recomandă pentru participarea la mobilitate.