ANUNT RECRUTARE CADRE DIDACTICE PARTICIPANTE IN CADRUL

PROIECTULUI ERASMUS+ “STAY IN SCHOOL”

            Proiectul “Stay in School” initiat de Scoala Gimnaziala Vulcan, ca beneficiar, a fost aprobat in cadrul programului Erasmus+, Actiunea Cheie 1, runda 2018. Proiectul se va derula in perioada 01.08.2018 – 31.10.2019.

            Scopul proiectului: cresterea calitatii procesului instructiv-educativ din punct de vedere al relevantei si adecvarii educatiei la particularitatile individuale ale elevului si venind in intampinarea intereselor sale.

            Proiectul implica 3 fluxuri de mobilitati care vin in intampinarea nevoilor scolii si anume: abandonul scolar, incluziunea scolara si internationalizarea. Cadrele didactice interesate sunt invitate sa isi depuna dosarul de candidatura vizand una dintre aceste directii de formare.

            Selectia: se vor selecta 11 cadre didactice participante la cursurile structurate in cadrul proiectului, 3 cadre didactice cu statut de rezerve (cate 1/flux)

            Calendarul selectiei:

            20.08 ……………..Anunt privind selectia

            20.08 – 22.08……..Depunerea dosarelor

            23.08………………Evaluarea dosarelor de candidatura

            23.08………………Afisarea rezultatelor inainte de contestatii

            24.08……………….Depunerea contestatiilor

            27.08……………….Rezolvarea contestatiilor

            28.08……………….Proba de interviu

            29.08……………….Afisarea rezultatelor finale

 

Nota: Selectia pentru fluxul 3 se va face la o data ulterioara.