Școala Gimnazială Vulcan a obținut  un grant Erasmus KA1 pentru proiectul  „Stay in School”, Acțiunea Cheie 1 –  2018-1-RO01-KA101-048056,  proiect european de mobilitate în domeniul educației școlare, implementat  în perioada 01.08.2018 – 30.10.2019.

  • Finantare: proiectul este finantat prin programul Erasmus+
  • Valoare proiect: valoarea totala a proiectului este de 23.515€
  • Obiectiv general:

Deruland acest proiect si valorificand rezultatele, institutia noastra urmareste cresterea calitatii procesului instructiv-educativ din punct de vedere al relevantei si adecvarii educatiei la particularitatile individuale ale elevului si venind in intampinarea intereselor sale. Coreland nevoile scolii cu obiectivul general, planul de dezvoltare ar putea fi realizabil, urmarind 3 directii:

1.Internationalizare

2.Incluziune

3.Reducerea abandonului

  • Date de contact ale beneficiarului

Beneficiar: Scoala Gimnaziala Vulcan,

Adresă: Str. Holbavului, 573, Com. Vulcan, Brasov, Vulcan 507270

Telefon: 0268 256 357

E-mail: generala_vulcan@yahoo.com, gimnaziala_vulcan@yahoo.com