CALENDARUL
simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a 

 

* 29 martie 2021 Limba și literatura română – probă scrisă
* 30 martie 2021 Matematică – probă scrisă
* 31 martie 2021 Limba și literatura maternă – probă scrisă