14522853_746437278827830_764644654990026834_nMărite Dascăl,

”“Lumina cuvântului de Tine semănat
aprinde mii de lumini pe pământul însetat:
Seminţele vorbelor Tale înţelepte
încolţesc în Credinţă şi Speranţă,
aduc Iubire unde e ură,
Adevărul unde e minciună,
Mângâiere unde e durere.
Pentru aceasta, mărite Dascăl,
Azi ţi se închină
Floare şi pom, pasăre şi om.”

(autor necunoscut)