Școala Gimnazială Vulcan, școală acreditată Erasmus + în urma depunerii cererii de acreditare din luna octombrie 2020, de către echipa de cadre didactice formată din prof. Șincan Mihaela, prof. Iftimie Crinela și prof. Pușcariu Diana, a obținut în luna septembrie 2021 finanțare din partea Programului Erasmus+, programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport.
Candidatura depusă de școala noastră în cadrul Acțiunii Cheie 1 ( KA1) a fost aprobată pentru finanțare, grant-ul obținut fiind de 35855 de Euro.
Profitând de această oportunitate, Școala Gimnazială Vulcan, va implementa activități care să răspundă nevoilor organizatiei în ceea ce privește promovarea incluziunii și reducerea abandonului școlar, promovarea diversității culturale și a dialogului intercultural, creșterea calității actului educational, pregătirea profesională a cadrelor didactice în acord cu tendințele europene.
Astfel, activitățile finanțate se vor desfășura în perioada 1.09.2021-30.11.2022 și vor consta în activități de formare profesională pentru cadrele didactice ale școlii, activități de mobilități de grup pentru elevi și activități de job-shadowing (asistențe la ore).