Școala Gimnazială Vulcan lansează apelul pentru înscrierea elevilor la activitatea de mobilitate pentru elevi, parte a activităților cuprinse în proiectul Erasmus+ pentru care s-a obținut finanțare. Această mobilitate se va desfășura în perioada 11-15 aprilie 2022, în Germania, Leipzig, cu un număr de 9 elevi participanți.

IMPORTANT:
Prezentul anunț vizează doar elevii claselor a VIII-a de la Școala Gimnazială Vulcan.

În vederea înscrierii, elevii doritori vor preda dnei profesor Pușcariu Diana, în perioada 17-21 ianuarie 2022, dosarul de candidatură care va conține:
1. Cerere de înscriere adresată Comisiei de selecție
2. Copii xerox după cărţile de identitate ale părinţilor/tutorelui legal;
3. Copie după certificatul de naştere (elevi);
4. Formular de preînregistrare în limba engleză;
5. Declaraţie prelucrare date personale
6. Acordul părinţilor/tutorelui legal de participare a elevului la proiect
7. Declaraţie de conformitate
8. Recomandare din partea dirigintelui clasei care va conține: situația la învățătură şi disciplină, motive ce îl recomandă pentru participarea la mobilitate.

 

Formularele tipizate vor fi puse la dispoziție de dna profesor Pușcariu Diana în perioada 10-15 ianuarie 2022 sau pot fi descărcate dând click pe link-ul de mai jos:

Selecția va fi realizată de o comisie formată din cadre didactice care NU aparțin Școlii Gimnaziale Vulcan.