Calendar:

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2023/OM_3704_2023_calendar_inscriere_primar.pdf

Metodologie:

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/inv.%20preuniversitar/note_proceduri/Ordin_2022_metodologie_calendar_pregatitoare.pdf


Planul de școlarizare pentru anul școlar 2023 – 2024 :

Școala Gimnazială Vulcan :

  • clase pregătitoare (36 elevi)  = 2 clase x 18 elevi/clasă

Școala Primară Mina 1 Mai :

  • clase pregătitoare (9 elevi)  = 0,5 clase cu un total de 9 elevi